• Verloskundigenpraktijk Carus

Cursus EHBO en evt. Klachten

Zin en tijd voor een cursus EHBO om toe te passen bij de pasgeborene en kinderen? Geef je op via onderstaande link:

Klachten? Hebt u een klacht, dan vragen wij u dit eerst via onszelf middels een gesprek kenbaar te maken. Wilt u een officiele klacht indienen, dan kan dit via de klachtenfunctionaris: www.klachtverloskunde.nl