• Verloskundigenpraktijk Carus

Klachten?

Klachten? Hebt u een klacht, dan vragen wij u dit eerst via onszelf middels een gesprek kenbaar te maken. Wilt u een officiele klacht indienen, dan kan dit via de klachtenfunctionaris: www.klachtverloskunde.nl