• Verloskundigenpraktijk Carus

Echografie

Naast de reguliere diagnostische 2D echografie die tijdens de spreekuren plaatsvinden is het nu ook mogelijk om 4D echo toe te laten passen! 2D echografie dient o.a. om de vitaliteit van de zwangerschap te beoordelen (klopt er een hartje tussen 6-7 weken), het termijn van de zwangerschap vast te leggen en om de groei/ ligging te bepalen.

4D is een apart gedeelte bij onze verloskundigenpraktijk die geen diagnostische waarde heeft, maar voor het plezier gemaakt wordt. Dit om onze passie voor echografie nog meer te kunnen uiten!

Voor meer info of een afspraak mail naar: info@verloskundigenpraktijkcarus.nl.